Medycyna holistyczna na czym polega?

Medycyna holistyczna to sposób podejścia do zdrowia człowieka. Holizm nie wyklucza terapii naturalnych ani tych opartych o naukowe odkrycia, łączy metody służące przywróceniu zdrowia, pamiętając że zdrowienie zależne jest od kondycji całego organizmu, sposobu życia, emocji a także środowiska, w którym przebywa. Medycyna holistyczna patrzy całościowo.

Holistyczne podejście do zdrowia człowieka oznacza spojrzenie na organizm jak na integralną całość, biorąc pod uwagę stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Wszystkie narządy i układy są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie wpływają, ważne są także zewnętrzne czynniki, takie jak np. sen, dieta, warunki życia, pracy, pogoda, pora roku oraz emocje, przeżycia. Spojrzenie na człowieka jako całość, a nie jedynie wycinek wymagający szczególnej uwagi, np. chore nerki, ból kręgosłupa, depresja itp. pozwala zobaczyć więcej. Terapia holistyczna, ma większą szansę na szybkie i trwałe przywrócenie zdrowia, ponieważ traktuje osobę cierpiącą indywidualnie oraz całościowo. Pamiętając jednocześnie o poszanowaniu godności i niezależności każdego człowieka oraz komforcie bio-psycho-społecznym uwzględniającym kombinację trzech rodzajów czynników: biologicznych, psychologicznych oraz społecznych.