Zakwaszenie organizmu

Do zakwaszenia organizmu dochodzi, gdy zaburzona zostaje równowaga kwasowo-zasadowa. Wbrew pozorom, to co kwaśne nie koniecznie zakwasza organizm. Bezbolesna, nieinwazyjna metoda analizy zakwaszenia organizmu.

Do zakwaszenia organizmu dochodzi, gdy zaburzona zostaje równowaga kwasowo-zasadowa.

Utrzymanie odpowiedniego poziomu pH wymaga zaangażowania wielu układów, np. pokarmowego, oddechowego, hormonalnego i krążenia. Krew i płyn śródmiąższowy zdrowego człowieka powinny mieć pH w przedziale 7,35 – 7,45 i podobnie jak w innych dziedzinach żadna skrajność nie jest dobra. Dla organizmu może być niebezpieczne pH krwi mniejsze niż 6,8 i większe niż 7,8. Po przekroczeniu krytycznego poziomu pH białka ulegają nieodwracalnej denaturacji i zaburzone zostają podstawowe procesy. pH krwi jest regulowane, natomiast pH moczu zmienia się w zależności od tego co zjemy. Według niektórych autorów zakwaszenie organizmu jest jedynie jednym z poglądów na zdrowie. Niezależnie jednak od opinii dbałość o odpowiednie nawodnienie i prawidłową dietę są podstawą utrzymania równowagi.

Organizm zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie ważnych narządów, nadmiar substancji w tym toksyn i kwasów odkłada w tkance łącznej (m.in. tkanka tłuszczowa). Kwasowość tkanek jest regulowana z pomocą minerałów, które dostarczamy z pożywieniem. Jednocześnie występujący niedobór minerałów i zakwaszająca dieta sprawiają, że zawartość związków kwasowych w organizmie wciąż się powiększa, powodując zakwaszenie organizmu.

Wbrew pozorom, to co kwaśne nie koniecznie zakwasza organizm. Np. pomidory i owoce cytrusowe mają kwaśne pH, ale niskie PRAL. Produkty spożywcze mają różne potencjalne ilości kwasów nerkowych, które są mierzone przez wydalanie kwasu z moczem lub obciążenie kwasami, które nerki muszą wydalać, aby utrzymać odpowiednie pH organizmu.

PAMIĘTAJ!

  • Prawidłowe pH w żołądku obejmuje zakres od 1 do 2,5. Przy pH równym 5 soki żołądkowe nie będą trawić białka, przy pH 7 nie będą trawić wcale. Powinny o tym pamiętać szczególnie osoby z chorobą refluksową przełyku.
  • Prawidłowe pH w jamie ustnej obejmuje zakres od 6 do 7.
  • Prawidłowe pH moczu powinno wynosić 6,5.

Bezbolesna, nieinwazyjna metoda analizy zakwaszenia organizmu z wykorzystaniem Kwantowego Magnetycznego Analizatora Rezonansowego Quantum i aparatu Salvia.

Przeciwwskazania:

Wymagają konsultacji z lekarzem przed wykonaniem testu lub są bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania testu.

  • obecność rozrusznika serca lub innego urządzenia elektrycznego w ciele
  • okres ciąży
  • stan ostrego pobudzenia psychicznego oraz przyjmowanie leków antydepresyjnych
  • ostre zaburzenia krążenia mózgowego i wieńcowego
  • ostre alergie na metale
  • otwarte rany na dłoniach (w miejscach badania)
  • stan upojenia alkoholowego lub narkotycznego