Vega Test i aparat Salvia

Połączenie starożytnej medycyny chińskiej z nowoczesną diagnostyką zachodnią. Jedną z metod jest Wegetatywno-Rezonansowy Test (WRT, Vega Test, VRT). Dzięki niemu możemy uzyskać dane na temat całego organizmu i występujących w nim obciążeń m.in. pasożytniczych, bakteryjnych, wirusowych czy grzybiczych.

Testy aparatem Salvia umożliwiają wykrycie obciążeń:

 • pasożyty,
 • pierwotniaki,
 • grzyby, pleśnie,
 • wirusy,
 • bakterie (BORELIOZA),
 • metale ciężkie, smog,
 • pestycydy,
 • dawne urazy,
 • toksyny i neurotoksyny,
 • substancje pomocnicze w szczepionkach,
 • zakwaszenie organizmu,
 • obciążenia emocjonalne,
 • stres,
 • ogniska zakaźne,
 • zaburzenia metabolizmu.

Nicola Tesla stwierdził, że jeśli chcemy poznać wszechświat, powinniśmy myśleć w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. Wszystko we wszechświecie ma swoją częstotliwość wibracji, zwaną inaczej częstotliwością rezonansową.

Nicola Tesla

Historia metody VEGA

Wegetatywno-Rezonansowy Test (WRT), ang. Vegetative Reflex Test (VRT), lub
Vega Test jest metodą którą zaproponował w 1978 roku, niemiecki lekarz Helmut Schimmel na podstawie metody R. Volla nazywanej „najdoskonalszą elektroniczą metodą holistycznej diagnozy” i czynnościowej diagnostyki bioelektronowej W. Schmidta i H. Pflauma. Diagnostyka elektroakupunkturowa to połączenie starożytnej medycyny chińskiej z nowoczesną diagnostyką zachodnią. Badanie metodą Volla jest uznane za badanie medyczne i szeroko stosowane przez lekarzy w sąsiednich państwach np. w Niemczech, Rosji, na Ukrainie.

Elektroakupunktura wg Volla (EAV) obejmuje pomiar oporu skóry w ponad 480 punktach. Vega test nazywany też testem reakcji Schimmela pozwala dokonać pomiaru tylko w jednym punkcie BAP.

Testem Vega sprawdzamy opór skóry a dokładniej reakcje wegetatywnego układu nerwowego człowieka na określone częstotliwości oraz impulsy
elektromagnetyczne. Wegetatywny układ nerwowy stanowi część układu
nerwowego, odpowiedzialną za unerwienie narządów wewnętrznych, został
wyodrębniony ze względu na pełnione przez siebie funkcje i budowę. Jego rolą jest sprawowanie kontroli nad przemianą materii oraz prawidłowym działaniem narządów wewnętrznych. W przeciwieństwie do somatycznego układu nerwowego, działanie układu wegetatywnego (autonomicznego) powoduje reakcje niezależne od woli, czyli na przykład wydzielanie soku żołądkowego, ruchy perystaltyczne jelit, rozszerzanie lub zwężanie źrenicy, „bicie” serca. Wykorzystując Wegetatywno-Rezonansowy Test możemy uzyskać dane na temat całego organizmu i występujących w nim obciążeń m.in. pasożytniczych, bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych, psychicznych, chemicznych, obecności metali, itp.

To nie filozofia, to fizyka.

Albert Einstein

Metoda oparta jest o badanie reakcji organizmu a dokładnie wegetatywnego układu nerwowego człowieka na wprowadzone do organizmu określone częstotliwości oraz zadane impulsy elektromagnetyczne (zasada rezonansu i biorezonansu, układy rezonansowe mogą być wykorzystywane do generowania drgań o określonej częstotliwości na przykład, instrumenty muzyczne lub określonych specyficznych częstotliwości wibracji z kompleksu zawierającego wiele częstotliwości na przykład, filtry). Przy badaniu tą metodą wykorzystuje się jeden reprezentatywny punkt biologicznie aktywny (BAP) (wybrany przez badającego punkt akupunkturowy znajdujący się na jednej z dłoni klienta). Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu wyszkolony diagnosta jest w stanie ocenić stan psychofizyczny całego organizmu oraz stan poszczególnych narządów, m.in. jelit, serca, płuc, nerek, śledziony.

Wegetatywno-Rezonansowy Test jest wykorzystywany również przy doborze
preparatów homeopatycznych, alopatycznych, ziołowych i przebadaniu ich
pod kątem wpływu na organizm. Istnieje możliwość doboru i zbadania zgodności np. kosmetyków, produktów spożywczych, suplementów diety, wypełnień stomatologicznych dla danej osoby. Pozwala to uniknąć reakcji uczuleniowych, bólu i cierpienia. Powyższe testy zgodności substancji z danym organizmem przeprowadzane są na podstawie drgań charakterystycznych dla każdej substancji badanej bez konieczności wprowadzania jej do organizmu. Substancję umieszcza się w tzw. misce testowej w urządzeniu pomiarowym Salvia. Następnie bada się reakcję wegetatywnego układu nerwowego człowieka na wprowadzone do organizmu częstotliwości substancji umieszczonej w misce testowej.

Za pomocą pól elektrycznych i prądów można opisać funkcjonowanie komórek i ich zespołów. Można stworzyć mapę obciążeń organizmu. Wszystkie procesy są ładunkami poruszającymi się w uporządkowany sposób. Ciało człowieka indukuje drgania elektromagnetyczne (najpowszechniejszą formą tych drgań jest ciepło).

Przebieg Vega Testu:

Osoba badana w jednej ręce trzyma elektrodę testową, poprzez dotknięcie sondą w punkt BAP zostaje zamknięty obwód i przez jej ciało przechodzi prąd o niskim napięciu i natężeniu. Ponieważ drgania organizmu mają naturę elektromagnetyczną można je wychwycić z powierzchni skóry i za pomocą aktywnej elektrody porównać je z określonymi wzorcami zapisanymi w programie do urządzenia lub samą substancją jednocześnie sprawdzając odpowiedź organizmu człowieka na testowany wzorzec lub substancję.

Vega test jest to badanie bezinwazyjne, bezbolesne i bezpieczne dla klienta, ponieważ prąd wykorzystywany do testów nie przekracza wartości występujących naturalnie w organizmie człowieka (względnym przeciwwskazaniem do badania jest rozrusznik serca lub inne urządzenie nerwostymulujące).

Przebieg testu analizatorem Quantum z wykorzystaniem specjalistycznego
oprogramowania zainstalowanego na komputerze: analiza jest kompleksowa i obejmuje wszystkie najważniejsze parametry zdrowotne, szczególnie pomocny w celu szybkiej weryfikacji. Klient trzyma w dłoni sensor, urządzenie analizuje fale elektromagnetyczne w ciele umożliwiając uzyskanie informacji o stanie zdrowia, które program przesyła do komputera. Uzyskany raporty pozwala wychwycić czynniki sprzyjające rozwojowi chorób oraz ich ewentualne wczesne stadia. Raport może zostać wydrukowany i przekazany klientowi, może stanowić podstawę np. do zmiany diety. Test stanowi wstęp do dokładnego badania aparatem Salvia, pomaga określić w którym kierunku należy szukać obciążeń.

Przebieg vega testu aparatem Salvia z wykorzystaniem specjalistycznego
oprogramowania zainstalowanego na komputerze: w trakcie pomiaru diagnosta ogranicza się do wykorzystania jednego punktu biologicznie aktywnego (BAP), za pomocą którego może uzyskać cały obraz organizmu oraz znajdujące się w nim obciążenia. Bazuje na badaniu aktywną elektrodą, którą diagnosta uciska biologicznie aktywny punkty BAP, znajdujący się na ciele klienta (prawa lub lewa dłoń). W drugiej dłoni klient trzyma elektrodę testową. Podczas ucisku wprowadzone do organizmu są określone wibracje, wybrane i oznaczone w programie komputerowym EAM, czekając na ich rezonans (np. częstotliwość odpowiednia dla pasożyta – glista ludzka). Informacja zwrotna stanowi podstawę do określenia stanu zdrowia organizmu, obecności toksyn, obciążeń itp.

Dla naszego organizmu toksyną może być wszystko, co szkodzi np. stres, chemia, nawozy, spaliny, pasożyty, bakterie, pyłki roślin, gluten, mleko, urazy fizyczne.

Przeciwwskazania:

Wymagają konsultacji z lekarzem przed wykonaniem testu lub są bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania testu.

 • obecność rozrusznika serca lub innego urządzenia elektrycznego w ciele
 • okres ciąży
 • stan ostrego pobudzenia psychicznego oraz przyjmowanie leków antydepresyjnych
 • ostre zaburzenia krążenia mózgowego i wieńcowego
 • ostre alergie na metale
 • otwarte rany na dłoniach (w miejscach badania)
 • stan upojenia alkoholowego lub narkotycznego

Po określeniu stanu organizmu, poszczególnych narządów i ewentualnych obciążeń toksynami kolejny etap to wdrożenie kierowanej i kontrolowanej detoksykacji. Obraz toksyn jest zapisany w wersji elektronicznej w programie komputerowym EAM.


Zasady zdrowego stylu życia

Warto codziennie dbać o odpowiednie nawodnienie i dietę, pamiętać o aktywności fizycznej, odstawić używki, rezerwować czas na sen i odpoczynek, nauczyć się radzić ze stresem i rozmawiać o swoich uczuciach. Poznaj poniższe zasady zdrowego stylu życia!

Pij wodę!
Będziesz wielki!

Ruch to zdrowie!
Jesteś tym co jesz!

Emocje i stres mają wpływ na choroby?