Detoksykacja wewnątrz komórkowa wg JOALIS

Metoda opracowana w Pradze Czeskiej, wykorzystuje komputerowy przyrząd pomiarowy Salvia umożliwiając dopasowanie preparatów detoksykacyjnych o działaniu informacyjnym, pozwalających usunąć przyczyny dolegliwości.

Metoda opracowana w Pradze Czeskiej, wykorzystuje komputerowy przyrząd pomiarowy Salvia do kompleksowej oceny stanu zdrowia metodą vega test umożliwiającą dopasowanie preparatów detoksykacyjnych o działaniu informacyjnym JOALIS, wspomagających detoksykację i usunięcie przyczyny dolegliwości.

Preparaty nie zawierają materiału biologicznego na który mamy uzyskać odporność, reakcję ale zawierają określone składniki, głównie pochodzenia roślinnego, które mają wpływ na pobudzanie wytwarzania w organizmie limfocytów, przygotowując je do zwalczania określonej toksyny. Stanowi to stymulację układu nerwowego i immunologicznego do naturalnej reakcji. Celem jest uzyskanie naturalnej reakcji organizmu na informację o toksynie. Tą reakcję wykształcił już organizm w pierwszym kontakcie z toksyną, ale pamięć immunologiczna uległa osłabieniu w wyniku upływu lat, otorbienia toksyn lub w wyniku działania towarzyszących obciążeń.

Dla naszego organizmu toksyną może być wszystko, co szkodzi np. stres, chemia, nawozy, spaliny, pasożyty, bakterie, pyłki roślin, gluten, mleko, urazy fizyczne.

Firma, Joalis opanowała i przebadała nowoczesną technologię wprowadzania do naturalnych nośników informacji spektralnych dotyczących toksyn i infekcji, nośnikami informacji są zwykle potrawy. W jednym kompleksowym preparacie detoksykacyjnym jest tak wprowadzonych dziesiątki a nawet setki informacji dotyczących toksyn. Mózg człowieka biorącego w usta jakikolwiek kęs pożywienia, natychmiast analizuje jego skład. Zjemy coś tłustego, włączy się metabolizm tłuszczu. Spróbujemy spleśniałą potrawę, zwróci na to naszą uwagę zmysł powonienia i smaku a mózg wyda polecenie by ten kęs wypluć. Poza fizycznym składem potrawy, organizm jest w stanie rozpoznać również obrazy spektralne – hologramy zapisane w informacyjnym preparacie. Po odczytaniu określonego hologramu – toksyny, system odpornościowy aktywizuje się i zaczyna z organizmu wydalać rozpoznane toksyny.

Preparaty niczego do organizmu nie wprowadzają, nie zawierają toksyn, starają się jedynie pobudzić organizm by oddziaływał na toksyny, np. stres, wirusy, pasożyty i bakterie rzeczywiście znajdujące się w organizmie.

Preparaty Joalis zarówno wyprodukowane na podstawie bezpośredniego zapisu holograficznego, jak i na podstawie biorezonacyjnej mieszanki ziołowych nalewek, są w rzeczywistości selektywnymi instrukcjami dla układu odpornościowego człowieka, które podpowiadają mu, jakie kroki ma podjąć, by usunąć toksyny. Ich celem jest w naturalny sposób sprowokować samozachowawcze zdolności ludzkiego organizmu. Systematyczne pobudzanie układu nerwowego i limfatycznego oddziałuje na informację kodowaną w limfocytach (stąd nazwa – PREPARATY INFORMACYJNE) a poprzez ten przekaz stymuluje się organizm do określonych reakcji samoobrony i uaktywnienia naturalnych mechanizmów nastawionych na przywrócenie i utrzymanie stanu zdrowia. Istotą jest podawanie rozregulowanemu organizmowi informacji, jak ma prawidłowo funkcjonować. Mózg potrafi zrozumieć spektralny zapis 3D z holograficznym obrazem toksyn, wprowadzony do preparatów. Skutki wywoływane używaniem preparatów, w zasadzie nie są powodowane głównie ich składem, lecz są wynikiem określonego działania systemu odpornościowego, stymulowanego przez te preparaty. Holograficzne preparaty detoksykacyjne w większości działają w inny sposób niż leki biochemiczne.

Preparatami do detoksykacji można uzupełnić każdą terapię. Proces kierowanej i kontrolowanej detoksykacji może być uzupełnieniem terapii stosowanych przez medycynę konwencjonalną.

Objawy detoksykacji:

W trakcie używania preparatów mogą wystąpić objawy detoksykacji. Często bywają one postrzegane jako reakcje alergiczne lub inne reakcje organizmu. Ponieważ mechanizm działania preparatu jest zupełnie inny niż zna to klasyczna medycyna, należy za objawami detoksykacji widzieć konkretne toksyny obecne w organizmie, które przy pomocy preparatów zostały rozpoznane i na skutek normalnych i naturalnych działań systemu odpornościowego są usuwane z organizmu. Objawy detoksykacji, jeśli w ogóle wystąpią, na ogół nie trwają dłużej niż kilka dni, maksymalnie tygodni.

Jeśli objawy detoksykacji są masywne i uciążliwe, można preparaty odstawić na 1-4 dni i wrócić do 1 porcji dziennie. UWAGA! Im większa częstotliwość tym większa intensywność oczyszczania.

Preparaty nie wprowadzają do organizmu obciążeń, toksyn itp., jedynie przy pomocy systemu odpornościowego pośrednio lub bezpośrednio działają na przewidywane a znajdujące się w organizmie toksyny i infekcje.

Preparaty detoksykacyjne mogą być używane przez każdego człowieka. Uzupełnieniem i jednocześnie podstawą prawidłowej detoksykacji jest picie odpowiedniej ilości wody oraz wprowadzenie właściwie dobranej diety w
rozumieniu sposobu odżywiania.

Preparaty informacyjne i przebieg detoksykacji:

Obraz każdego z dostępnych preparatów informacyjnych jest zapisany w wersji elektronicznej w programie komputerowym EAM, co umożliwia szybkie i precyzyjne dobranie kuracji.

Jednocześnie stosuje się zwykle 3-5 preparatów.

Jedna kuracja trwa około 50 dni.

UWAGA! Po zakończeniu pojedynczej kuracji kontrolujemy efekty i jeśli będzie taka potrzeba dobierzemy kolejną kierowaną kurację.

Przeciwwskazania:

  • Ciąża i okres karmienia

Nie detoksykujemy kobiet w ciąży i karmiących, uwolnione toksyny mogą mieć negatywny wpływ na dziecko. Jeśli w trakcie pierwszej kuracji zajdziesz w ciąże może się okazać konieczne przerwanie kuracji.

UWAGA: Abstynencja alkoholowa

Preparaty JOALIS 50 zawierają nośnik spirytusowy. Najlepiej je zastąpić preparatami JOALIS Abelia (nośnik fruktozowy) lub preparatami JOALIS Help (tabletkowe preparaty).