Czym jest naturoterapia?

Naturoterapia staje się coraz popularniejsza jednak budzi również obawy. Niektórzy uważają, że naturoterapia to praktyka „znachorów” lub nawet „szarlatanów”, inni podejrzewają, że za skutecznością naturoterapii stoi jedynie efekt placebo. Czym więc jest naturoterapia i czym zajmuje się naturopata?

Określenie „naturopatia” pochodzi z języka greckiego, oznacza „choroba natury”. Obecnie naturoterapia stanowi część medycyny komplementarnej i alternatywnej (ang. complementary and alternative medicine, CAM) i jest powszechnie praktykowana w wielu krajach na całym świecie.

Naturoterapię charakteryzuje holistyczny sposób podejścia do zdrowia człowieka. Holizm nie wyklucza terapii naturalnych ani tych opartych o naukowe odkrycia, łączy metody służące przywróceniu zdrowia, pamiętając, że zdrowienie zależne jest od kondycji całego organizmu, sposobu życia, emocji a także środowiska, w którym przebywa. Medycyna holistyczna patrzy całościowo, dążąc do wyeliminowanie dolegliwości, szukając źródła analizując wszystkie możliwe czynniki, także te pośrednie, pozornie niezwiązane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zawód naturopaty, jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem: 323009.

Naturopata zgodnie z opisem zawodu stosuje niekonwencjonalne naturalne metody terapii takie jak: ziołolecznictwo, arteterapię (leczenie przez sztukę), diety, akupunkturę, akupresurę, hydroterapię (wodolecznictwo), irydologię (analiza tęczówki oka), i inne. W połączeniu z praktykami klasycznej medycyny udziela informacji dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, poprawia jakość życia klientów i promuje zdrowy styl życia.