BRT Stymulator Homeostazy

Obciążenia można poddać rezonansowi w taki sposób, aby zniszczyć ich osłabiające metabolizm oddziaływanie lub działania destrukcyjne na komórki. Umożliwia uzupełnienie detoksykacji o realizację terapii zappingowej, biorezonansowej oraz indukcyjnej.

Wzmocnieniem kierowanej i kontrolowanej detoksykacji jest terapia BRT.

Jeśli energia rezonansowa będzie większa od tej, którą komórka może przyjąć, to komórka lub jej część, która jest w rezonansie, ulegnie strukturalnej deformacji, a czasami może to nawet doprowadzić do jej śmierci. Złośliwe mikroorganizmy, komórki lub tkanki, można poddać rezonansowi w taki sposób, aby zniszczyć ich osłabiające metabolizm oddziaływanie lub działania destrukcyjne na komórki człowieka.

Dr Rife

Teoria prostymi słowami może być wyjaśniona przy użyciu analogii do śpiewaczki operowej, która za pomocą głosu roztrzaskuje kryształowy kieliszek. Szkło naturalnie drga pod wpływem pewnej częstotliwości, i kiedy śpiewaczka intonuje nutę w tej częstotliwości przez dłuższą chwilę, szkło rozpada się. W dokładnie ten sam sposób, każdy mikroorganizm (grzyb, bakteria, wirus, pasożyt, ameba, pleśń, itd.) ma swoją własną unikatową i specyficzną częstotliwość (inaczej: śmiertelny współczynnik oscylacji). Kiedy transmituje się więcej tej samej częstotliwości do mikroorganizmu, powoduje ona strukturalne obciążenie i patogen zostaje uszkodzony bądź ginie.

BRT generuje fale rezonansowe, które niszczą szkodliwe patogeny bez szkody dla użytkownika. Terapia przy zastosowaniu zasady że pracujemy od wewnątrz na zewnątrz, od rzeczy zawartych w samym środku, najmniejszych do większych jest bezpieczna. Najistotniejsza jest precyzja. Patogeny, które są celem, mają rozmiar mikroskopijny i nie wymagają dużej mocy do unicestwienia. Komórki ludzkiego ciała reagują na znacznie większą częstotliwość, niż te wytwarzane przez urządzenie BRT więc nie są uszkadzane.

Reakcja herx

Na skutek prawidłowo podawanych częstotliwości może wystąpić poczucie
tymczasowego spadku formy. Jest to znane zjawisko określane jako reakcja
Herxheimera inaczej nazywana reakcją Łukasiewicza-Jarischa-Herxheimera
(popularnie określana jako „herx”) jest to reakcja organizmu na wydzielone
toksyny wskutek obumierania mikroorganizmów, w trakcie postępu choroby lub jej leczenia. Uśmiercone pod wpływem częstotliwości patogeny obciążają organizm i trzeba odczekać jakiś czas, aż zostaną one uprzątnięte przez układ odpornościowy człowieka. Trucizny przechowywane w patogenach muszą również zostać usunięte. Konieczne jest picie dużej ilości czystej wody, kluczowe w szybkim pozbyciu się toksyn będzie zastosowanie kierowanej detoksykacji.

Aparat BRT umożliwia również zabiegi mające za zadanie przywrócić
równowagę w organizmie, naprawę DNA, detox kory mózgowej, rozbijanie
ognisk zakaźnych, poprzez drgania terapeutyczne działają z jednej strony
przez kasowanie względnie redukowanie drgań patologicznych, a z drugiej
strony przez pobudzanie względnie wzmacnianie drgań fizjologicznych.
Drgania własne klienta połączonego z urządzeniem poprzez 4 elektrody
przekształcone zostaje na drgania terapeutyczne które zostają zwrócone przy
pomocy aparatu BRT z powrotem do organizmu klienta. Działanie terapeutyczne nie następuje w aparacie BRT, lecz w samym organizmie pacjenta pobudzone jedynie działaniem określonych częstotliwości.

Przeciwwskazania:

Wymagają konsultacji z lekarzem przed wykonaniem testu lub są bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania testu.

  • okres ciąży (bezwzględny zakaz dotyczy pierwszego trymestru)
  • obecność rozrusznika serca lub innego urządzenia elektrycznego w ciele
  • niewydolność układu limfatycznego (udrożniamy go szybko nośnikiem informacji holograficznej – Joalis)
  • małe dzieci do momentu, w którym mogą komunikować odczucia (ok. 2 lata)

w zakresie stosowania indukcji (pola magnetycznego) przeciwwskazaniem są:

  • ferrytowe (żelazne) elementy w ciele (nie dotyczy tytanowych implantów, tytanowych śrub i in. wtedy można stosować)