• praca z układem mięśniowo-powięziowym i kostno-stawowym,
  • terapia światłem,
  • świecowanie uszu,
  • edukacja prozdrowotna,